1. JARZYNOWA
fotolia 882054262. POMIDOROWA
3. GROCHOWA
4. FASOLOWA
5. KAPUŚNIAK
6. ROSÓŁ

7. KRUPNIK
8. OGÓRKOWA