SZKOLENIA

WDROŻENIA

AUDITY

ISO

VDA

Wdrożenia systemów zarządzania

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

TWOLSH Consulting Group na podstawie zawartych umów realizuje projekty wdrożeniowe dotyczące:

 systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000

systemu zarządzania jakością wg specyfikacji ISO/TS 16949:2002

Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych - HACCP, ISO 22000

Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GMPsystemu zarządzania środowiskowego - ISO 14001

 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN - 18001/OHSAS 18001

znak

  • Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu na podstawie oferty i niezobowiązującej wizyty
  • Powołanie Pełnomocnika ds. SZ / zespołu wdrożeniowego
  • Ustanowienie wstępnego honorarium i budżetu

Przegląd i analiza stanu aktualnego

( tzw. audit zerowy stosowanych praktyk, spełnianie wymagań przepisów prawnych, dokumentów dotyczących zarządzania )

Analiza wymagań stosowanych przepisów, specyficznych wymagań klienta oraz stopnia ich spełnienia
Opracowanie szczegółowego honorarium opracowania i wdrożenia SZ
Zorganizowanie grup roboczych i powołanie kandydatów na auditorów wewnętrznych

 Przeprowadzenie cyklu szkoleń wg ustalonego zakresu

(m.in. interpretacja norm, zasady opracowywania i nadzoru dokumentacji, auditor wewnętrzny, patrz szkolenia)

Identyfikacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ustalenie odpowiedzialności oraz metod pomiaru ich skuteczności i efektywności
Opracowanie dokumentacji SZ i sukcesywne ich wdrażanie
Realizacja auditów wewnętrznych i działań po auditowych
Przegląd zarządzania
Proces certyfikacji SZ prowadzony przez jednostkę certfikacyjną

Kontakt

logo

48-300 Nysa, ul. Piłsudskiego 1A

tel. +48 77 462 10 10 - 11

kom. +48 607 177 602

fax. +48 77 462 10 12

e-mail: biuro@twolsh.pl

 

Formularz Kontaktowy

Close the dialog

Formularz

Faq Button