Szkolenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest zaangażowany, wykwalifikowany i kompetentny personel. Dla osiągnięcia satysfakcji klienta należy ciągle doskonalić zasoby ludzkie. Cel ten można uzyskać przez korzystanie z usług szkoleniowych TWILSH Colsulting Group.

 

TWOLSH Colsulting Group w ramach procesu wdrożeniowego lub na życzenie klienta, realizuje szkolenia zamknięte z ustalonego zakresu dedykowane pracownikom Klienta

Szkolenia realizowane w ramach wdrożenia systemu zarządzania lub jako szkolenia zamknięte mogą dotyczyć:

  • interpretacji wymagań związanych z:

- systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001

- systemem zarządzania jakością wg specyfikacji ISO/TS 16949:2002

- Analizą zagrożeń i Kontroli Punktów Krytycznych - HACCP

- Zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GMP

- systemem zarz ądzania środowiskowego wg ISO 14001

- systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-18001/OHSAS 18001

  • opracowania, nadzorowania i doskonalenia dokumentacji systemowej
  • pracy zespołowej w ramach APQP, FMEA oraz skutecznego wykorzystania tych narzędzi
  • praktycznej nauki korzystania z narzędzi takich jak SPC i MSA
  • kształcenia auditorów wewnętrznych zarówno systemu zarządzania w/w standartów jak i procesu wg wytycznych VDA 6.3, czy też wyboru wg VDA 6.5  patrz zakładka "Audity"

 

Twolsh Consulting Group zapewnia szkolenia otwarte realizowane w ośrodku szkoleniowym zapewniającym sprzyjającą atmosferę do nauki i relaksu oraz umożliwiającą wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują materiał szkoleniowy oraz zaświadczdenia / certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia lub nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych.

NEWS

CEL SZKOLENIASzkolenie realizowane w cyklu dwudniowych warsztatów ma na celu zapoznanie uczes...
• Skuteczne stosowania analizy potencjalnych przyczyn i skutków uszkodzeń - FMEACEL SZK...
• Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów w tym metodyki 8D.CEL SZKOLENIASzkolenie ...

Kontakt

logo

48-300 Nysa, ul. Piłsudskiego 1A

tel. +48 77 462 10 10 - 11

kom. +48 607 177 602

fax. +48 77 462 10 12

e-mail: biuro@twolsh.pl

 

Formularz Kontaktowy

Close the dialog

Formularz

Faq Button