Metody i narzędzia rozwiązywania problemów w oparciu o podejście PDCA z wykorzystaniem metodyki 8D i 5Why ?.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie realizowane w cyklu dwudniowych warsztatów ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z zasa­dami pracy zespołowej oraz metodami rozwiązywania problemów i ich praktycznym zastosowaniu. W szkoleniu powinien wziąć udział personel odpowiedzialny za identyfikację problemów związanych z klientami zewnętrzny-mi i wewnętrznymi. Przedstawiciele działu produkcji - liderzy linii produkcyjnych, działów technicznych tj. technolodzy, inżynierowie produktu/procesu, odpowiedzialni za utrzymanie ruchu, zapewnienie jakości oraz logistycy i zakupowcy.

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp - prezentacja:

Proces rozwiązywania problemów - podejście PDCA. o Burza mózgów - zasady i warianty.

Siedem narzędzi zarządzania jakością i siedem narzędzi analitycznych, w tym diagram przyczynowo-skutkowy lshikaw’y oraz analizy Pareto. o Warsztaty dotyczące analizy problemów fikcyjnej firmy z zastosowaniem burzy mózgów metodą meta planu, sporządzenie wykresu Pareto, diagramu pokrewieństwa i diagramu strzałkowego.

Proces rozwiązywania problemów przy zastosowaniu zasady 5 Why ?

o prezentacja i warsztaty dotyczące wybranego / zidentyfikowanego problemu podczas pierwszych warsztatów z zastosowaniem zasady i formularza 5 Why ?

Proces rozwiązywania problemów - metodyka 8D

Prezentacja zasad oraz warsztaty na podstawie zidentyfikowanego problemu (reklamacji klienta) fikcyjnej firmy prowadzone są na przemiennie:

o Identyfikacja symptomu, natychmiastowe działania powstrzymujące, o Opis problemu - dlaczego zdarzyło się to na tym wyrobie, o Definiowanie i weryfikacja przyczyny źródłowej punktu ucieczki, o Wybór i weryfikacja działań korygujących - „proces podejmowania decyzji”, o Wdrożenie i walidacja działań korygujących, o Zapobieganie nawrotom - „Rekomendacje zespołu”, o Uznanie zespołu i indywidualnego wkładu - „Uznanie zespołu”.znak

NEWS

Analiza systemu pomiarowego wg VDA 5 (zdatność procesu kontroli)CEL SZKOLENIACelem szkolenia jest...
AudityNa podstawie ustaleń z Klientem TWOLSH Consulting Group realizuje:Audity wewnętrzne: systemu...
• Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów w tym metodyki 8D.CEL SZKOLENIASzkolenie ...

Kontakt

logo

48-300 Nysa, ul. Piłsudskiego 1A

tel. +48 77 462 10 10 - 11

kom. +48 607 177 602

fax. +48 77 462 10 12

e-mail: biuro@twolsh.pl

 

Formularz Kontaktowy

Close the dialog

Formularz

Faq Button