Audit procesu wg VDA 6.3

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Audit procesu wg VDA 6.3

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z techniką prowadzenia auditu procesu z wykorzystaniem praktycznym formularzy zgodnie z zaleceniami podręcznika VDA 6.5 oraz interpretacja zawartych w nich pytań.

Warsztaty dotyczące przygotowania listy kontrolnej, przeprowadzenia auditu dla wskazanego procesu Klienta, sporządzenia dokumentacji z auditu procesu. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem formularzy na bazie exel’a - możliwe jest wykorzystanie przez uczestników komputerów podczas sporządzania dokumentacji auditowej. Warsztaty mogą być zrealizowane dla rzeczywistych procesów, wówczas uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do dokumentacji związanej z proponowanym do analizy procesem/wyrobem oraz do komórek organizacyjnych: technologia, logistyka/zakupy, produkcja, zapewnienie jakości/kontrola jakości, magazyny dostaw/wyrobu gotowego.

PROGRAM SZKOLENIA

o Struktura podręczników VDA. o Definicje i przebieg Auditu Procesu o Wymagania

o Omówienie kwestionariusza Auditu Procesu:

  • Część A) Proces Rozwoju Produktu

  • Część B) Produkcja Seryjna

o Omówienie arkuszy do analizy wyników auditu.znak

 

NEWS

Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest zaangażowany, wykwalifikowany i kompetentny perso...
• Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów w tym metodyki 8D.CEL SZKOLENIASzkolenie ...
AudityNa podstawie ustaleń z Klientem TWOLSH Consulting Group realizuje:Audity wewnętrzne: systemu...

Kontakt

logo

48-300 Nysa, ul. Piłsudskiego 1A

tel. +48 77 462 10 10 - 11

kom. +48 607 177 602

fax. +48 77 462 10 12

e-mail: biuro@twolsh.pl

 

Formularz Kontaktowy

Close the dialog

Formularz

Faq Button